HT Fine Chemical Co., Ltd.
textile-auxiliaries-chemicals-manufacturer
Su Bulamaç Baskı İşleminde Boya Tespit Edici Ajan için ÖNLEMLERİN KULLANIMI

Su Bulamaç Baskı İşleminde Boya Tespit Edici Ajan için ÖNLEMLERİN KULLANIMI

Zaman:   Click: 742
1. Su Bulamaç Hazırlığı
Su bulamaç hazırlamak için anahtar yapışkan ajan. Koyu renk bulamaç hazırlarken, biz, yüksek katı iyi yapışkan ajan seçmelidir ve renk haslığı (renk haslığı, sabunlaşma sağlayacaktır haslık, artırmak için elle hissi modüle edici ajan ile eşleştirme Haslık, sürtme haslığı). İyi yapışkan madde partikülünün çapı, granüler boyutla birlikte 0.2 um-1.0 um olmalıdır.

Yaz aylarında kuru hava ve düşük nem oranı ile su bulamaçının tıkanması kolaydır. Su bulamaç kurutma hızını azaltmak ve erken kurumayı önlemek için, su bulamaçına bir miktar higroskopik madde ekleyebiliriz. Ve su bulamaç yüzeyinin ıslanmasını önleyin. Genelde% 3 higroskopik madde ekliyoruz. Aşırı ise, higroskopik haslığı etkiler. Baskı işlemi sürecinde, sıklıkla şu koşulları yerine getiririz: Baskı başlangıcında, su bulamaçının akışkanlığı çok iyidir, ancak bir süre sonra, su bulamaçı özellikle boya sabitleme maddeleri içeren bulamaçta kalınlaşır. Bu, baskılı desenin daha küçük boyutundan dolayı meydana gelir, boya uzun süre ağda kalır. Su buharlaşmasıyla viskozite artar ve akışkanlık zayıftır. Karşılık gelen katkılar eklersek sorun çözülür.

2. Kimyasal Kumaşta Baskı
Kimyasal kumaş üzerinde yapışkan maddenin zayıf boyama kabiliyeti nedeniyle, kimyasal kumaş üzerine su bulamacını basarken, haslık gereksinimine ulaşmak için kimyasal kumaş üzerindeki yapışkan maddenin boyama derecesini arttırmamız gerekir. Boya sabitleme Ajanlar, biz bu amaca ulaşabiliriz. Ancak, yapışkan madde ve boya sabitleme maddeleri arasındaki çapraz bağlama nedeniyle kumaşın el hissi zorlaşacaktır. Dolayısıyla, boya sabitleme maddelerinin seçimi önem kazanmaktadır. Boya sabitleme maddelerinin reaksiyonu yavaşsa, etkiye ulaşamıyoruz, Çok hızlı olursa bulamaç hareketliliği düşecektir. Su bulamaçı olması gerekenden daha erken çapraz bağlanacaktır. Bloke edici olay meydana gelir. Dolayısıyla, iyi bir haslık ve stabiliteye sahip boya sabitleme maddeleri seçmeliyiz.

3. Renk Parlaklığı
Renkli parlaklık azalması ve katılaşması, su bulamaç baskı sürecinde sık karşılaşılan bir sorundur. Renk parlaklığı düşüşüne sudaki bulamaçın boya üzerindeki ters etkisi sebep olur. Renk parlaklığını arttırmak istersek, su bulamaç hazırlarken% 10-% 15 oranında baskı suyu ve boya sabitleme maddesi arttırmamız gerekir. Böylece, renk parlaklığını sağlayabiliriz. Normalde, hazırlanan su bulamacına boya ilavesi ile reaksiyon normaldir. Ancak bazı boya, özellikle de siyah boya için aksine zıt bir fenomen ortaya çıkar. Yani, su bulamaçları artık kullanılamayana kadar katılaşacak. Şu anda, mukabil yardımcı maddenin su bulamaçına ilave edilmesi ve sağlamlığı artırmamız gerekiyor.
İlgili Haberler
Ön Tedavi Yardımcıları
Boya Yardımcıları
El Feeling Terbiye Maddesi
Temas